As co-author of the Dutch national curriculum for instrumental music education, Jan works​ constantly on the quality of (instrumental) music education. Based on his experience as a lecturer, exam committee member, author and jury member he has a clear vision on music education for pupils of all ages. Please contact Jan if you would like to receive some further information. (See also <Music Lessons <Practical Information on this site).

 

 

Gecommitteerde bij muziekexamens

Als gecommitteerde namens KNMO, de Kon. Nederlandse Muziek Organisatie en Cultuurconnectie, de branchevereniging voor de centra voor de kunsten en muziekscholen, is Jan nauw betrokken bij het Nederlandse systeem van landelijke diploma’s voor amateurmuzikanten dat is ingericht in 4 opleidingsfasen. Het stelsel is inhoudelijk gebaseerd op het landelijk Raamleerplan Blaasinstrumenten (LKCA, 2014/2016) waarvan hij co-auteur is en dat is te beschouwen als een collectief kerndocument over kwalitatief hoogstaande muziekeducatie voor blaasinstrumenten. Als gecommitteerde monitort hij kwaliteit en coacht hij mogelijke verbeteringen met een positief, opbouwende houding.