LKCA - landelijk kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst

Sinds 2013 is Jan als specialist cultuureducatie verbonden aan het LKCA in Utrecht. Het LKCA wil dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunt het instituut professionals in cultuureducatie of cultuurparticipatie. Hij focust zijn werkzaamheden op:

  • ontwikkeling van binnenschoolse- en buitenschoolse cultuur- en kunsteducatie en hun aansluiting op elkaar
  • landelijke (raam)leerplannen
  • certificering en kwaliteitszorg
  • diversiteit in kunst- en cultuur
  • landelijke impuls muziekonderwijs / Meer Muziek in de Klas
  • cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs

Voordat het LKCA bestond was Jan verbonden aan:

  • NIB - Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek
  • Unisono - landelijke ondersteuningsinstelling voor de amateurmuziek
  • Kunstfactor - landelijk sectorinstituut amateurkunst.

 

Fontys Hogeschool voor de Kunsten - Tilburg

AMPA - Academy of Music and Performing Arts
YMA - Young Musicians Academy

Het Conservatorium is als HBO-muziekvakopleiding dé plaats om je muzikale verwondering, motivatie en talent om te zetten in een traject van professionele groei! Het is een veelzijdige praktijkgerichte opleiding met een grote dosis persoonlijke aandacht en ruimte voor persoonlijkheidsontwikkeling.

Jan heeft dit zelf al vroeg mogen ervaren toen hij als 16-jarige in de vooropleiding van - wat toen nog heette - het Brabants Conservatorium in Tilburg werd aangenomen en met lessen startte. Hij studeerde Schoolmuziek (nu: Docent Muziek) bij Cor de Man en behaalde het 1e graads diploma. Ook studeerde hij hoorn bij Herman Jeurissen en behaalde de diploma’s ‘docerend musicus’ (nu: Bachelor) en ‘uitvoerend musicus’ (nu: Master). Vanaf 1985 tot op heden is hij docent aan hetzelfde instituut waar hij zijn opleiding genoot dat inmiddels heet: AMPA - Academy of Music and Performing Arts.

Zo draagt hij zijn passie voor muziek over aan jonge mensen als docent hoorn in de vooropleiding, als docent methodiek, ensembleleiding en als docent/coach kamermuziek in de YMA - Young Musicians Academy.

Gezien zijn docerende en uitvoerende achtergrond is Jan aan het conservatorium / AMPA extra van waarde als het gaat om de begeleiding van jonge mensen die vanuit het voortgezet onderwijs de stap willen zetten naar de professionele muziekvakopleiding. Als coördinator/coach van de Vooropleiding Klassiek heeft hij veel aandacht voor talentontwikkeling, talent scouting en begeleiding, ook van ouders. 

Publicaties

Publicaties waaraan Jan een belangrijke bijdrage heeft geleverd (klik op de afbeelding voor meer informatie):

Publications

Publications to which Jan has made an important contribution (click on the image for more information):