Praktische informatie

{{currentTransition | camelCaseToSentence}}

The webservice is unavailable, please try again later.
There are unsaved changes

Een proefles is mogelijk
Voor wie een instrument wil leren bespelen kan een proefles het eerste begin zijn. Zo'n proefles kan dienen als wederzijdse kennismaking, om een instrument te checken of om bepaalde fysieke aspecten te bekijken. Verder zegt een proefles eigenlijk heel weinig over hoe een lessentraject verder gaat verlopen. Een proefles duurt in principe 30 minuten waarna je je kunt inschrijven voor een langer traject. 

De lessen

In overleg worden het tijdstip, de duur en frequentie van de lessen vastgesteld en eventuele bijzonderheden en wensen besproken. Het op een ontspannen en plezierige manier leren bespelen van het instrument staat centraal en het is belagrijk dat leerlingen graag naar de les komen. In de opbouw van de lessen wordt rekening gehouden met ieders persoonlijke ontwikkeling.

Beginnende leerlingen leren spelenderwijs, stap voor stap, het instrument te bespelen. We gebruiken muziek met verschillende stijlen: dat is leuk en afwisselend en het stimuleert de muzikaliteit en motivatie. Natuurlijk gebruiken we ook moderne digitale middelen en vaak kan Jan zelf begeleiden op de piano.
Gevorderde leerlingen kunnen werken aan de uitbreiding van hun repertoire en verdieping van technische vaardigheden en muzikaliteit.
Omdat de meeste leerlingen ook samenspelen met anderen in een orkest of ensemble, is er veel aandacht voor samenspel en, voor wie dat wil, voor de partijen van het orkest of ensemble. 

Examens en tentamens (leerlingvolgsysteem)
De opleiding is voor jonge leerlingen ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De A-fase duurt gemiddels 2,5 à 3 jaar, de overige fasen ca. 2 jaar. De fasen worden afgesloten met een diploma. Voor volwassen leerlingen zijn tentamens/examens facultatief en naar wens. 


Via een leerlingenvolgsysteem houdt Jan zicht op de vorderingen van leerlingen. In principe geven jeugdige leerlingen elk jaar een 'presentatie' (als een soort van tentamen) en iedere twee à drie jaar een examen. Een examen bestaat uit twee delen: theorie & gehoorscholing en het speelexamen. Voor het theorie- en gehoorscholingsdeel wordt geadviseerd aparte lessen te volgen die worden aangeboden via de docentencollectieven of muziekvereniging: dit is per leslocatie anders geregeld. Jan kan hierover nadere info verstrekken. Kosten voor deze lessen zijn niet inbegrepen bij de reguliere muzieklessen.

Studiejaar en vakanties
Het studiejaar start in de week van 1 september 2020 en omvat (ca.) 37 lesweken, inclusief presentatie/tentamen, examen of eventuele projectweek. Tussentijds starten met lessen is mogelijk.

Voor het studiejaar 2020-2021 gelden naast de nationale feestdagen de volgende vakanties:

Herfstvakantie ma 19-10-2020 t/m zo 25-10-2020
Kerstvakantie za 21-12-2020 t/m zo 03-01-2021
Voorjaars/Krokusvakantie ma 15-02-2021 t/m zo 21-02-2021
Paasvakantie vr 02-04-2021 t/m ma 05-04-2021
Meivakantie ma 26-04-2021 t/m zo 09-05-2021
Hemelvaartsweekend do 13-05-2021 t/m zo 16-05-2021
Tweede Pinksterdag ma 24-05-2021
Zomervakantie ma 12-07-2021 t/m zo 29-08-2021

Leslocaties

Tilburg Fontys Conservatorium Bisschop Zwijsenplein 1, Tilburg
Hilvarenbeek Cultureel Centrum Elckerlyc Achter 't Raadhuis 2, Hilvarenbeek
Reusel/De Mierden 'De Schakel' De Stad 5, Hooge Mierde
Spoordonk Dorpshuis 'Hart van Spoordonk' Bernadettestraat 3, 5688 KN Spoordonk (Oirschot)