Praktische informatie

{{currentTransition | camelCaseToSentence}}

The webservice is unavailable, please try again later.
There are unsaved changes

Een proefles is mogelijk
Een proefles kan een eerste begin zijn en dient als wederzijdse kennismaking, om een instrument te checken of om bepaalde fysieke aspecten te bekijken. Een proefles zegt weinig over hoe een lessentraject verder gaat verlopen en of iets wel of niet gaat lukken. Een proefles duurt in de regel 30 minuten waarna je je kunt inschrijven voor een langer traject. 

De lessen

In overleg worden het tijdstip, de duur en frequentie van de lessen vastgesteld en evt. bijzonderheden en wensen besproken. Het op een ontspannen en plezierige manier leren bespelen van het instrument staat centraal en het is belangrijk dat je graag naar de les komt. In de opbouw van de lessen wordt rekening gehouden met ieders persoonlijke ontwikkeling.

Beginnende leerlingen leren spelenderwijs het instrument te bespelen. We gebruiken muziek in verschillende stijlen: dat is leuk en afwisselend en stimuleert de motivatie. Leerlingen kunnen ook altijd zelf repertoiresuggesties doen. We gebruiken ook digitale middelen en vaak kan ik zelf begeleiden op de piano.
Gevorderde leerlingen kunnen werken aan de uitbreiding van hun repertoire en verdieping van technische vaardigheden en muzikaliteit.
Omdat de meeste leerlingen ook samenspelen met anderen in een orkest of ensemble, is er veel aandacht voor samenspel en, voor wie dat wil, voor de partijen van het orkest of ensemble. 

Examens en tentamens (leerlingvolgsysteem)
De opleiding is voor jonge leerlingen ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De A-fase duurt gemiddels 2,5 à 3 jaar, de overige fasen ca. 2 jaar. De fasen worden afgesloten met een diploma. Voor volwassen leerlingen zijn tentamens/examens facultatief en naar wens. 


Via een leerlingenvolgsysteem houden we zicht op de vorderingen van leerlingen. In principe geven jeugdige leerlingen elk jaar een 'presentatie' (de 'tussenstand') en iedere twee à drie jaar een examen. Een examen bestaat uit twee delen: theorie & gehoorscholing en het speelexamen. Voor theorie- en gehoorscholing kunnen aparte lessen worden gevolgd bij de docentencollectieven of muziekvereniging: dit is per leslocatie anders geregeld. Hierover kan ik nadere info verstrekken. De kosten voor theorielessen en examen zijn niet inbegrepen bij de reguliere muzieklessen.

Studiejaar en vakanties
De lessen starten in de week van 13 sept. 2021 en omvat (ca.) 37 lesweken t/m de week van 4 juli 2022, incl. presentatie/tentamen of examen. Tussentijds starten met lessen is mogelijk.

Voor het cursusjaar 2021-2022 gelden, naast de nationale feestdagen, de volgende vakanties:

Herfstvakantie ma. 25 okt. 2021 t/m zo. 31 okt. 2021
Kerstvakantie za. 25 dec. 2021 t/m zo. 9 jan. 2022
Voorjaars/Krokusvakantie ma. 28 febr. 2022 t/m zo. 6 maart 2022
Paasvakantie vr. 15 april 2022 t/m ma. 18 april 2022
Meivakantie ma. 25 april 2022 t/m zo. 8 mei 2022
Hemelvaartsweekend do. 26 mei 2022 t/m zo. 29 mei 2022
Tweede Pinksterdag ma. 6 juni 2022
Zomervakantie ma. 25 juli 2022 t/m zo. 4 sept. 2022

Leslocaties

Tilburg Fontys Hogeschool voor de Kunsten/Conservatorium Bisschop Zwijsenplein 1, Tilburg
Hilvarenbeek Cultureel Centrum Elckerlyc Achter 't Raadhuis 2, Hilvarenbeek
Reusel/De Mierden Gemeenschapshuis 'De Schakel' De Stad 5, Hooge Mierde
Loon op Zand Multifunctioneel Centrum 'De Wetering' Weteringplein 1, Loon op Zand